Mostek termiczny

Mostki termiczne to nic innego jak miejsce w przegrodzie budynku – stropie, suficie lub ściany, które charakteryzują się większym przewodnictwem ciepła niż reszta przegrody. Taka luka przy różnicy temperatur wewnątrz oraz zewnątrz budynku prowadzi do miejscowego wychłodzenia przegrody, czego następstwem jest utrata ciepła. Powstawanie mostków termicznych jest negatywnym zjawiskiem nie tylko ze względów ekonomicznych. Przez różnice temperatur panujące wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi, przez mostki termiczne, do skraplania pary wodnej w pomieszczeniu. Konsekwencją tego jest powstawanie wilgoci, czego następstwem jest pojawienie się pleśni i grzybów, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia mieszkańców, a w szczególności dla dzieci i osób starszych.

ZAPTYAJ O SZCZEGÓŁY

Nasi partnerzy